Νέα >>

Προϊόντα

Η ΑΣΠΟ Τεχνολογική εξειδικεύεται σε Βιομηχανικά Πληροφοριακά Συστήματα - Τηλεμετρία - Συστήματα HMI / SCADA - Οργανολογία - Έλεγχο - Ανάλυση, προσφέροντας Λύσεις Υψηλής Τεχνολογίας στους τομείς της Ενέργειας, Βιομηχανίας, Τηλεπικοινωνιών, κλπ


Ενέργεια:

[ On-Line Παρακολούθηση και Βελτίωση Βαθμού Απόδοσης Ατμοηλεκτρικών Σταθμών ]

[ RODOS - U: Σύστημα On-Line Μέτρησης Τέφρας Επί Ταινιοδρόμου Χωρίς Χρήση Ισοτόπου ]

[ Σύστημα Μετρήσεων - Επιτήρησης Εκπομπών & Αποβλήτων Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων ]

[ CTI: Μέθοδος Αποκατάστασης Συμπυκνωτών και Εναλλακτών Θερμότητας ]

[ Δυναμικό Σύστημα Διαχείρησης Συντήρησης από την RWE SYSTEMS ]


Συλλογή Δεδομένων κ Έλεγχος Συστημάτων:

[ Ανάπτυξη Πολυκαναλλικών Συστημάτων Συλλογής και Επεξεργασίας Μετρήσεων ]

[ Τηλεέλεγχος & Επιτήρηση Εγκαταστάσεων μέσω Δικτύων και Διαδικτύου (Internet) ]

[ Συστήματα SCADA i-FIX ]

[ Machine Control Systems ]


Αποκλειστική Αντιπροσώπευση:

[ Συστήματα Γεωγραφικού Εντοπισμού Θέσης (GPS) ]

[ Ηλεκτρονικοί Ζυγοί Φορτίου Τροχών Οχημάτων ]

[ Συσκευή Ανίχνευσης Ναρκωτικών Ουσιών στα Στοματικά Υγρά (Σίελος) ]


Ερευνητικά Προγράμματα:

[ Διεθνή Προγράμματα Έρευνας & Ανάπτυξης ]