Νέα >>

Νέα


Οκτώβριος 2007: Εγκατάσταση 4 Ταινιοζυγών σε Λιγνιτικούς Σταθμούς Παραγωγής Ενέργειας

Η ΑΣΠΟ Τεχνολογική ανέλαβε την εγκατάσταση 4 ταινιοζυγών Thermo, τύπου Ramsey, στους ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και ΑΗΣ Μελίτης.


Αύγουστος 2007: Εγκατάσταση 11 Ταινιοζυγών σε Λιγνιτικούς Σταθμούς Παραγωγής Ενέργειας

Η ΑΣΠΟ Τεχνολογική ανέλαβε την εγκατάσταση 11 ταινιοζυγών Thermo, τύπου Ramsey, στους ΑΗΣ Αμυνταίου, ΑΗΣ Καρδιάς, ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και ΑΗΣ Μεγαλόπολης.


Ιούλιος 2007: Η ΑΣΠΟ Τεχνολογική - Exergetic Systems θα εγκαταστήσει On-Line Σύστημα Παρακολούθησης του Βαθμού Απόδοσης (PMS) σε 2 Θερμικούς Σταθμούς Παραγωγής Ενέργειας

Η ΑΣΠΟ Τεχνολογική και οι συνεργάτες της, Exergetic Systems, San Fransisco - ΗΠΑ, και η TQS Integration, Waterford - Ιρλανδία, ανέλαβαν από την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού την εγκατάσταση της Μεθόδου Input/Loss στους Θερμικούς Σταθμούς ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου και ΑΗΣ Λαυρίου. Η μέθοδος Input/Loss υπολογίζει και βελτιώνει το Βαθμό Απόδοσης Θερμικών Μονάδων Παραγωγής Ενέργειας σε Πραγματικό Χρόνο (On-Line).
Οι μονάδες στις οποίες θα εγκατασταθεί το σύστημα είναι οι ακόλουθες:

ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου (360 MW)
Unit 8: Natural Gas Fired - 160 MW
Unit 9: Natural Gas Fired - 200 MW

TPS Lavrio (1572 MW)
Unit I: HFO Cracked Fired - 150 MW
Unit II: HFO Cracked Fired - 300 MW

Επίσης, το Σύστημα PMS θα αναβαθμίσει τα ήδη εγκατεστημένα συστήματα Παρακολούθησης Βαθμού Απόδοσης των πιο κάτω Μονάδων και θα τα ενσωματώσει σε ένα ολοκληρωμένο Περιβάλλον.

Unit III: Natural Gas fired Combined Cycle - 173 MW
Unit IV: Natural Gas fired with distillate oil as backup fuel, Combined Cycle - 550 MW
Unit V: Natural Gas fired Combined Cycle - 377 MW


Αύγουστος 2006: Η ΑΣΠΟ Τεχνολογική - Start Engineering ανέλλαβαν τη Μελέτη Συστήματος Προσαρμογής Αυτόματων Ρυθμιστών Στροφών - Φορτίου

Η ΑΣΠΟ Τεχνολογική και η συνεργάτιδα εταιρία Start Engineering, Σόφια - Βουλγαρία, ανέλαβαν της υψηλής τεχνογνωσίας έργο για την αναβάθμιση των Συστημάτων Ελέγχου προσαρμογής αυτόματης ρύθμισης στροφών - φορτίου στροβιλογεννητριών Θερμικών Μονάδων Παραγωγής Διασυνδεδεμένου Συστήματος (Πρωτεύουσα και Δευτερέυουσα Ρύθμιση), ώστε να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς της UCTE. Αύγουστος 2006: Η ΑΣΠΟ Τεχνολογική - Exergetic Systems θα εγκαταστήσει On-Line Σύστημα Παρακολούθησης του Βαθμού Απόδοσης (PMS) σε Πέντε Λιγνιτικές Θερμικές Μονάδες

Η ΑΣΠΟ Τεχνολογική και οι συνεργάτες της, Exergetic Systems, San Fransisco - ΗΠΑ, και η TQS Integration, Waterford - Ιρλανδία, ανέλαβαν από την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού την εγκατάσταση της Μεθόδου Input/Loss σε Πέντε Λιγνιτικές Μονάδες του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου για την Επιτήρηση και Βελτίωση του Βαθμού Απόδοσης. Η ισχύς των μονάδων αυτών κυμαίνεται μεταξύ 300 και 375MWe, το καύσιμό τους είναι λιγνίτης και βρίσκονται στο ενεργειακό κέντρο Πτολεμαΐδας - Αμυνταίου.