Αρχική >>

Καλωσήρθατε...

Η ΑΣΠΟ Τεχνολογική - Κωνσταντίνος Ασλανίδης κ ΣΙΑ ΟΕ, ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1998 με σκοπό την ανάπτυξη πρωτοπώρων εφαρμογών στον τομέα της Ενέργειας και της Βιομηχανίας όσων αφορά την Βελτίωση της Απόδοσης και της Ασφάλειας εγκαταστάσεων και προσωπικού, εφαρμόζοντας την βαθιά γνώση καθώς επίσης και τη μακροχρόνια εμπειρία των ιδρυτών της. Η αρχή πάνω στην οποία βασίζεται το έργο της εταιρίας για την επίτευξη της "ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ" είναι αποτέλεσμα του αρμονικού συνδυασμού τριών στοιχείων:

ΟΡΓΑΝΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο στόχος της Εταιρίας είναι η ανάπτυξη εφαρμογών που μετατρέπουν τις υπάρχουσες μετρήσεις της εγκατάστασης σε πληροφορίες για την πλήρη κατανόηση και βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, κάνοντας χρήση των πιο τεχνολογικά εξελιγμένων εργαλείων που υπάρχουν σήμερα.

Με τη διαμόρφωση νέων συνθηκών στην ελληνική αγορά τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών, και λόγω της ολοένα και περισσότερο αυξημένης παραγωγής νέων τεχνολογιών, η ΑΣΠΟ Τεχνολογική έχει ως κύρια δραστηριότητα την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για τους παρακάτω τομείς:

1. Ανάπτυξη πρωτοπόρων εφαρμογών για τη βελτίωση της απόδοσης, αξιοπιστίας και ασφάλειας των βιομηχανικών και ενεργειακών εγκαταστάσεων

2. Ανάπτυξη και κατασκευή Συστημάτων Υψηλής Τεχνολογίας, Μετρήσεων, Ελέγχου και Επικοινωνιών

3. Εισαγωγή και Εμπορία προϊόντων και εξοπλισμού βιομηχανικών και ενεργειακών εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και Συστημάτων Μετρήσεων - Ελέγχου και Επικοινωνιών

4. Μεσητεία ξένων οίκων και ολοκληρωμένης τεχνικής υποστήριξης για τα προαναφερθέντα προϊόντα και υπηρεσίες

Η Εταιρία προσφέρει ολοκληρομένα προϊόντα στις αγορές όπου δραστηριοποιείται, τα οποία είναι αποτέλεσμα Έρευνας και Ανάπτυξης, και είναι ικανή να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη των πελατών της.

Η ΑΣΠΟ Τεχνολογική έχει δημιουργήσει μια ποικίλλη λίστα αναφορών που συμπεριλαμβάνει σημαντικούς οργανισμούς στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Η μακρά συνεργασία με τους πελάτες της αντιπροσωπεύει τον μεγαλύτερο στόχο της εταιρίας, η οποία συνεχώς επενδύει στην επαναξιολόγηση των συστημάτων των πελατών της, την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και την άμεση υποστήριξη.